«Saulesvijas» reportāža: Jelgavas novads

Skanīgi un priecīgi #DziediUnDejo2021 norises «Saulesvija» sveicieni arī no Jelgavas novadi!
Ja svētki ir tādi, kādi esam mēs, tad Jelgavā Svētki ir sirsnīgi, enerģiski, čakli un stalti.
Paldies ikvienam par nepadošanos un arvien iedvesmas pilnu darbošanos!

Komentāri

Kategorijas