Par mājas apsaimniekošanu jāmaksā dubultā

Jau vairākus mēnešus Ventspilī kādas deviņstāvu mājas iedzīvotāji par apsaimniekošanu maksā diviem uzņēmumiem. Tāda situācija radusies, jo iedzīvotāji nebija apmierināti ar līdzšinēja apsaimniekotāja darbu, tāpēc noslēdza līgumu ar citu uzņēmumu. Taču līdzšinējais apsaimniekotājs uzskata, ka iedzīvotāju rīcība nav bijusi likumīga, tāpēc turpina līgumsaistības.

Komentāri

Kategorijas