Dievklpojums no Valmieras Sv.Sīmaņa ev.lut.baznīcas

Komentāri

Kategorijas