Dome plāno tiesas ceļā iegūt ledus halli

0.0

Ozolnieku novada dome iecerējusi tiesas ceļā pašvaldības īpašumā iegūt iepriekšējam domes priekšsēdētājam piederošo ledus halli, kas atrodas uz pašvaldības zemes. Nomas līgums pirms diviem gadiem pagarināts, taču deputāti ārkārtas sēdē lēmuši, ka halle nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Turklāt domnieku ieskatā iepriekšējā lēmuma pieņemšanai neesot bijis kvoruma.