Saknes debesīs. «Kultūrbaznīcas» – tuvākā nākotne baznīcu ēkām?

Par dievnamu labklājību un to ikdienas ritmu rūpējas katras baznīcas draudze. Draudzēm vienām pašām dievnamus uzturēt ir grūti, dažkārt pat neiespējami. Tas liek aizdomāties par baznīcu funkcijām un iespējām ārpus ierastās ikdienas.

Vācijas sekmīgā pieredze ir «kultūrbaznīcu» virziens. Vai tas derētu arī Latvijai? Vai draudzes Latvijā un baznīcu ēkas būtu gatavas un spētu papildināt savas ikdienas funkcijas vai uzsākt pavisam ko jaunu?

Saeimas dienas kārtībā aktuāls kļuvis jautājums par to, kuram turpmāk uzticēt Pēterbaznīcas atslēgas. Taču pirms spriest par īpašuma sadalīšanu, vai nebūtu vērts apcerēt Sv. Pētera baznīcas nākotnes vīziju?