Dievkalpojums no Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas

Lielajā Gavēnī mēs īpaši pārdomājam Kristus ciešanu un Viņa krusta noslēpumu. Lai arī pie krusta Kristus uzņēmās visus pasaules grēkus, tumsu un atšķirtību no Dieva, tieši tur visspilgtāk atmirdz gaisma, piedošana un mīlestības vienotība, kāda nav atrodama nekur citur šajā pasaulē. Šim lielajam piedošanas un dziedināšanas noslēpumam Dievs gatavoja cilvēci jau ilgi pirms pats ietērpās cilvēka miesā.

Dievkalpojumā tiks pārdomāts notikums Israēlas tautas ceļojumā cauri tuksnesim (4. Moz.-21), kurā iespīdēja Kristus krusta dzīvības un svētības klātbūtne. Tā bija liecība par krusta spēku pāri un cauri visiem laikiem - pagātnē, tagadnē un nākotnē. Arī šodien, raugoties Golgātas krustā, mūsos ieplūst dzīvība un spēks palikt mīlestības vienotībā ar Kungu visās mūsu ciešanās un sāpēs.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Krists Kalniņš, svētrunu sacīs mācītājs Oskars Smoļaks.

Komentāri

Kategorijas