Pašvaldību dzīvē vairāk iesaistīs iedzīvotājus

Pašvaldību dzīvē jāiesaista arvien vairāk vietējo iedzīvotāju, ļaujot pašiem lemt svarīgus jautājumus. To paredz jaunais pašvaldību likumprojekts. Līdz ar tā spēkā stāšanos nākamgad lēmējvaras un izpildvaras funkcijas tiks skaidrāk nodalītas, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali. Turpina Madara Līcīte.

Komentāri

Kategorijas