Izdevums par Karla Gotharda Grasa daiļradi

Latvijas Nacionālā bibliotēka laidusi klajā zinātnisko rakstu sējumu, kas veltīts Latvijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzejnieka un ceļojumu aprakstu autora Karla Gotharda Grasa daiļradei. Grass nav akadēmiskās mākslas pārstāvis, viņš ir autodidakts, kurš zīmēšanu un gleznošanu apguva lielākoties pašmācības ceļā. Kāds ir Karla Gotharda Grasa atstātais mantojums un kas viņu saista ar tādiem apgaismības ideju nesējiem kā Šillleru, Gēti un Merķeli, skaidroja Līga Gaigala.

Komentāri

Kategorijas