Dievkalpojums. 3.advente. Tiešraide no Kristus Karaļa draudzes (katoļu konfesija)

Komentāri

Kategorijas