Dievkalpojums. 2.advente. Tiešraide no Baltezera ev.lut. baznīcas

Komentāri

Kategorijas