Izstrādā rīkus kibermobinga mazināšanai

Lai gan daļa skolēnu pašlaik mācās attālināti, emocionālā vardarbība audzēkņu vidū neapsīkst, bet notiek virtuālajā vidē. Tā secinājuši sociālās kustības #Neklusē pārstāvji. Lai risinātu kibermobinga problēmu, četrās Latvijas skolās speciālisti rīko pedagogu un vecāku apmācības. Pilotprojektā iesaistījusies arī Raunas vidusskola, kurā mobinga mazināšana ir viena no prioritātēm. Turpina Vidzemes TV.