Izdots jaunāko lugu krājums «Cilvēkzvērs»

Grāmatnīcu plauktos izdevumi ar latviešu dramaturgu lugām, vismaz pēdējā laikā, parādās reti. Taču tas nenozīmē, ka lugas netiek rakstītas. Pateicoties biedrības «Dramaturgu asociācija» iniciatīvai un neatlaidībai šonedēļ pie lasītājiem nonāk desmit latviešu autoru lugu krājums. Tajā apkopoti līdz šim teātros neiestudēti darbi, kurus vieno nosaukums «Cilvēkzvērs». Ar dažu grāmatā iekļauto lugu autoriem tikās Jānis Lācis.