Slēgto skolu ēku liktenis ir dažāds

Slēgto skolu ēku apsaimniekošana dažādās pašvaldībās atšķiras. Ir vietas, kur darbojas uzņēmumi un biedrības, daļa ēku nodotas sociālajām vai militārajām institūcijām, bet vēl citas ilgus gadus stāv tukšas. Rēzeknes novadā nupat izsolē pārdota pirms vairāk nekā desmit gadiem slēgtā Nagļu pamatskola, turpretī par Griškānu pagasta skolu interese ir maza. Pagastu vadība uzskata, ka bijušo skolu ēkas būtu jāpārdod par zemāku cenu, tā radot lielāku interesi par tām tieši vietējo iedzīvotāju vidū. Turpina kolēģi no Latgales reģionālās TV.

Komentāri

Kategorijas