Skolēni vēlas lielāku vērību jauniešu lietām novados

Mācību gada pirmajos mēnešos aktīvu darbību visā Latvijā uzsākušas jauniešu domes. Tās pulcē no skolēnu vidus ievēlētus pārstāvjus, kas ne vien organizē dažādas ārpusskolas aktivitātes, bet arī pauž jauniešu viedokli vietējai varai. Skolēniem Madonas novadā rūp, kā panākt jauniešu atgriešanos dzimtajā pusē pēc studijām un kā radīt līdzvērtīgus konkurētspējas apstākļus vienaudžiem ar īpašām vajadzībām. Turpina Vidzemes tv.

Komentāri

Kategorijas