Atjaunots Krūtes baznīcas interjers un altārglezna

Svētdien Grobiņas novadā Krūtes baznīcā notiks pateicības dievkalpojums, atzīmējot 17. gadsimtā celtā dievnama interjera un altārgleznas atjaunošanu. Lai gan draudzes locekļu skaits arvien sarūk un tajā darbojas tikai aptuveni 20 cilvēku, draudzes vadība uzskata, ka aktīvi jāturpina meklēt līdzekļus arī baznīcas kanceles un altāra atjaunošanai. Dievnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. To arī bieži apmeklē gan tūristi, gan blakus esošajā kapsētā apbedīto baltvāciešu pēcteči. Par to – TV Kurzeme.