Galerijā «JĒKABS» Intas Celmiņas darbu izstāde

Māksliniecei Intai Celmiņai raksturīgajos lielformāta gleznojumos ar pastozu, ekspresīvu triepienu palīdzību iedzīvināta pilsēta ziemā, agra pavasara un vēla rudens ainavās, kā arī salīdzinoši neparasts motīvs – mēness. Visas gleznas izstaro vitālu enerģiju un mīlestību pret latvisko krāsu kodu.
Izstādē eksponētajos darbos atspoguļojas apbrīnojamā spēja abstraktā valodā runāt par dabas un pilsētas motīviem. Pati māksliniece saka: «Glezniecība cenšas izteikt cilvēka sarežģītākās jūtas un augstākos ideālus, tās izteiksmes līdzekļi pilnveidojas un pārveidojas, tomēr nemainās būtība».

Komentāri

Kategorijas