Biksērē top unikāli tautastērpi un zāļu paklājiņi

Pēc vairāk nekā četrdesmit nostrādātiem gadiem pirmsskolas izglītības iestādē, Madonas novada Sarkaņu pagasta amatniece Līga Kuba sajutusi aicinājumu krasi mainīt savu dzīves veidu un jau trīs gadus darbojas pašas izveidotajā aušanas darbnīcā. Daudz kas tapis arī ārkārtējās situācijas laikā un tagad tai beidzoties, atkal vērusi durvis savu radīto lietu klētiņai. Turpina Vidzemes televīzija.