Spriež par Gaujas teritorijas attīstību

Kā attīstīt teritoriju pie Gaujas, lai tā būtu pievilcīgāka un pieejamāka sabiedrībai un vienlaikus saglabātu dabas daudzveidību? Gandrīz gadu veikts pētījums, lai izstrādātu upes attīstības plānu, un nule kā diskusijā iesaistīti arī iedzīvotāji. Turpina Vidzemes televīzija.

Komentāri

Kategorijas