Reģionos sociālo uzņēmumu aktivitāte zema

Pirms diviem gadiem Latvijā stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, lai radītu labvēlīgu vidi sociālajai uzņēmējdarbībai. Kopš tā laika darbību sākuši 100 sociālie uzņēmumi. Vairāk nekā puse no tiem atrodas Rīgā, turpretī reģionos aktivitāte ir salīdzinoši zema. Piemēram, Latgalē tie ir tikai 2% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita. Turpina Latgales reģionālā TV.

Komentāri

Kategorijas