Skype intervija ar Igetu Ozoliņu

Brīvās gribas ansamblis ”Stiprās sievas” savu darbību Igetas Ozoliņas vadībā aizsācis mūzikas un mākslas festivāla ”Bildes” 2014. gada vasaras nometnē.
Ansamblī savu pašizpausmi rod dažādu jomu radošas personības, kuras kopā vieno patiesa vēlme izzināt, izdziedāt latviskās garamantas – tautasdziesmas, spēka dziesmas, buramos vārdus. 
Kā «Stiprās sievas» izdzīvo šo laiku? Jautāsim ansambļa vadītājai Igetai Ozoliņai.

Komentāri

Kategorijas