Pārmet nepietiekamu valsts galvojumu uzraudzīšanu

0.0

Rīt Valsts Kontrole nāks klajā ar revīzijas ziņojumu par 2012 . gada valsts budžeta izpildi. Pagaidām ierobežotas pieejamības ziņojumā, kas nonācis De facto rīcībā, spēcīgi kritizēta Finanšu ministrijas un Valsts kase par vāju valsts galvojumu izsniegšanas un uzraudzības sistēmu. Kā ilustratīvu piemēru atbildīgo institūciju faktiskās rīcības neefektivitātei, Valsts kontrole izraudzījusies Liepājas Metalurga gadījumu, un zināmi pirmie atbildīgie, kuru galvas jau ripojušas, stāsta Gundars Rēders.