Skype intervija ar Gintu Miķelsonu

Šī ir, pēc pagaidām spēkā esošā regulējuma, pēdējā nedēļa, kurā ir spēkā ārkārtējā situācija, kas nosaka daudz ierobežojumu pulcēties, tiesa, valdība šonedēļ varētu lemt par šī stāvokļa pagarinājumu.
Jau līdz šim ierobežotā cilvēku plūsma atstājusi milzīgu ietekmi uz uzņēmumiem dažādās nozarēs – ne tikai tūrismā, viesmīlībā, transportā vai reklāmā un medijos. Kā ir būvniecībā, un kā šī nozare vērtē valdības veikumu sabiedrības drošības un veselības labā – jautāsim Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājam Gintam Mihelsonam.