Province. Mīlestības ieskolotāja

Katru gadu Skrīveru dendroloģiskajā parkā gidi mainās - nāk jauni un iet projām vecie. Lai gan, par „veciem" tos saukt neklātos, jo tie ir skolas absolventi, kuri, kā ierasts, dodas studēt uz Rīgu vai vēl tālāk. Paliekoša ir tikai parka galvenā gide, skolotāja Daina Vancāne – Viļuma, kura par savu svētu pienākumu uzskata dzimtās vietas lepnuma un mīlestības ieaudzināšanu savos, skrīveriešu, bērnos.

Komentāri

Kategorijas