Laukos daudzdzīvokļu nami katastrofālā stāvoklī

Ludzas novada lauku pagastos rūpes sagādā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Pilsētā to veic apsaimniekošanas uzņēmums, bet laukos namu sliktais tehniskais stāvoklis ir iedzīvotāju pašu ziņā. Ir vajadzīgi papildu līdzekļi un spēja savstarpēji vienoties. Turpinājumā par to, kā cilvēki risina šo problēmu, stāsta Latgales kolēģi no Pildas pagasta, kur kāda nama jumts tecējis kopš pavasara.

Komentāri

Kategorijas