«Īpašo bērnu» vecāki skeptiski par iekļaujošo izglītību

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra audzēkņu vecāki vērsās pie Saeimas komisijas apakškomisijas deputātiem ar lūgumu uzklausīt viņu domas un pieredzi par iekļaujošo izglītību. Viņi norāda, ka negrib, lai bērni, kad izaugs, būtu uzturami pansionātos, bet lai viņi strādātu un būtu pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Tematu turpina Latgales reģionālā TV.

Komentāri

Kategorijas