Province. 21. gadsimta līdumnieki

Vēl padomju laikos, kad laukus tuvināja pilsētai, kolhozu centros sabūvēja daudzdzīvokļu mājas un, lai urbanizētais kolhoznieks saglabātu saikni ar realitāti, tām kaut kur netālu klāt piebūvēja arī individuālos kūtiņu kompleksus. Laika gaitā šis kūtiņu eksperiments ir izgāzies, paputējis vai sabrucis kā padomju palieka, vai aiz cilvēku slinkuma šajos laikos turēt kādu lopu, vai vienkārši aiz zemes kašķa. Secē saimniekošanas sakarā viss notiek, tikai gan mazie kūtiņu īpašnieki, gan lielie zemnieki sākuši izjust akūtu zemītes trūkumu, tādēļ tiek pat līsti līdumi.