Mēģina mainīt plānotā Lejaskurzemes novada modeli

Lai diskutētu par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, Rucavā viesojās ministrijas pārstāvji, bet uz Nīcu bija aicināti Saeimas deputāti. Uz tikšanos gan ieradās tikai viena deputāte. Joprojām gan vietvaru pārstāvjiem, gan arī daļai iedzīvotāju nav pārliecības par reformas nepieciešamību, jo neesot zināms, ar kādiem līdzekļiem tiks panākts tās mērķis – valsts līdzekļu ekonomija. Turpina TV Kurzeme.

Komentāri

Kategorijas