«Teātris.zip» īpašā izlase: Liepājas teātra izrāde «Bernardas Albas māja» (1978)

Raidījumu cikls «Teātris.zip» īpašajā izlasē piedāvā noskatīties Federiko Garsijas Lorkas «Barnardas Albas mājas» iestudējumu Liepājas teātrī (1980.gada televīzijas ieraksts).

Izrādes tapšana un veidotāji

Lorkas «Bernardas Albas māja» Oļģerta Krodera režijā Liepājas teātrī pirmizrādi piedzīvoja 1978.gada 19. februārī, taču iestudējums tapa kā jauno Liepājas aktieru kursa diplomdarbs jau 1977.gadā.

«Ar mērķi ne tikai «savai ticībai» pievērst esošos kolektīva locekļus, bet izaudzināt savus aktierus vārda tiešajā nozīmē 1975. gadā Liepājas teātrī tika uzņemta II aktieru studija, kuru 1977. gadā ar diplomdarbu - F. Garsijas Lorkas «Bernardas Albas mājas» izrādi beidza Indra Briķe, Anita Kvāla, Maruta Klima, Dace Markovska, Ingrīda Pļaviņa, Valda Vīksna, Marita Lūriņa.» ( S. Radzobe. Liepājas teātris. Grām. «Latvijas teātris. 70. gadi». R.: Zinātne, 1993., 273. lpp.)

Teātra repertuāram gatavotajā izrādē tika piesaistītas arī pieredzējušākas lomu atveidotājas.

«Tikai iestudējuma beigu posmā darbā iesaistījās teātra galvenais režisors O. Kroders un teātra pieredzējušākās aktrises, lai šo eksperimentu pārvērstu mākslas darbā, kas, domājams, izraisīs interesi plašākai skatītāju auditorijai.» (A. Stradiņa. Izlaušanās. «Komunists» (Liepāja) nr. 41, 28.02.1978.)

Režisors - Oļģerts Kroders, scenogrāfs - A. Kļaviņš

Lomās: Indra Briķe, Dace Makovska, Marita Lūriņa, Ingrīda Pļaviņa, Anita Kvāla, Zigrīda Rūtiņa, Iza Bīne, Aina Karele, Mirdza Mālkalne, Vija Āboliņa.

Piebilstams, ka Indra Briķe par Adeles lomu «Bernardas Albas mājā» un Spīdolas lomu «Ugunī un naktī» 1977./1978. gada sezonā saņēma Latvijas PSR Kultūras ministrijas balvu.

Kroders atgriezās pie šīs Lorkas lugas 1995.gadā, iestudējot to  Latvijas Nacionālajā teātrī, tikmēr Liepājas teātrī Lorkas «Bernardas Albas māja» atgriezās 2018.gadā, kad to iestudēja režisors Viesturs Meikšāns.

Kritiķu vērtējums

V. Avots: «F. G. Lorkas dotais dramaturģiskais materiāls ir prasmīgi atsegts ar saliedēta aktieru ansambļa palīdzību. O. Krodera režijas rokrakstam joprojām raksturīga, teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes vārdiem runājot, «raksturu un konfliktu patiesības panākšana lakoniskā teatrālā vidē, kas maksimāli atbrīvota no sadzīves». Var piebilst: dotais iestudējums vēlreiz apliecina O. Krodera pedagoga spējas, prasmi audzināt jaunos aktierus.» («Bernardas Albas māja» Valsts Liepājas teātrī. «Padomju Jaunatne», 17.06.1978.)

A. Stradiņa: «Izrāde veidota kā psiholoģisks ekskurss dažādu cilvēku raksturos, tiecoties atklāt tās cēloņsakarības, kas motivē varoņu rīcību. Režisors kopā ar aktrišu ansambli atmetis visus skatuviskos palīglīdzekļus, ļaujot skatītāju uzmanībai centrēties tikai aktieriskajā darbībā. Tas ir grūts, taču pateicīgs uzdevums, jo ļauj pētīt cilvēku, viņa cilvēcisko dabu. Jaunajām aktrisēm tā ir laba skola ceļā uz sevis pilnveidošanu, uz meistarības izkopšanu.» (Izlaušanās. «Komunists» (Liepāja) nr. 41, 28.02.1978.)

A. Burtniece: «(..) - pārliecinošs idejiski mākslinieciskajā risinājumā, nostrādāts kā saturā, tā formā. Tajā spilgti atklājas teātra jaunākās paaudzes mākslinieciskās potences, redzams režisora darba virziens, tieksme atklāt psiholoģiski dziļi sociāli determinētu cilvēku personību. Spējas strādāt šajā virzienā pierāda teātra jaunās paaudzes aktrises I. Briķe (Adele), A. Kvāla (Martirio), D. Makovska (Alba) un citas. Režisora darba metodi organiski uztvērušas arī vidējās un vecākās paaudzes mākslinieces (Z. Rūtiņa, I. Bīne u.c.), radot interesantus tēlus.» (Pārvarot grūtības. «Cīņa» nr. 228, 4.10.1978.)

Raidījumu ciklu atbalsta

Komentāri

Kategorijas