Bērns skolā. 4.-6.klase

0.0

No ceturtās līdz sestajai klasei, bērnam veidojas izpratne par sevi, apkārtni, sabiedriskiem procesiem un laiku. Piemēram, izzinot ģimenes vēsturi, bērns sāk ieraudzīt un iepazīt plašākus vēsturiskos notikumus, viņam veidojas izpratne par šīm pārmaiņām. Mācību priekšmetu skaits un prasmes, kas šajā vecuma posmā jāapgūst, pieaug. Un vēl kāda svarīga lieta - bērns kļūst par pusaudzi.