Vēža operāciju kvalitāte būtiski atšķiras

Plašāka analīze par Latvijas vēža diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģisko līmeni.

Latvijā vēža operācijas ir atļauts veikt vairākās slimnīcās. Bet! Izrādās, ka pacienti pat nezina, ka vienā vietā audzēju izgriezīs atbilstīgi Eiropas labākajai praksei, bet citā – iespējams, tikai daļēji. Tas nozīmē, ka ar vienādu diagnozi dažādās slimnīcās operētiem pacientiem izredzes izdzīvot var būt ļoti atšķirīgas. Tas ir viens no secinājumiem, ko esam izdarījuši, pētot vēža ārstēšanā pastāvošās problēmas mūsu valstī. Veselības ministre aicina pacientus pašiem interesēties par to, kur kvalitāte ir labāka. Savukārt ārstus – ziņot par katru konkrēto gadījumu, kad pieļauta neprofesionalitāte operācijās. Jau iepriekš brīdinām, ka sižetā būs nepatīkami skati. Turpina Odita Krenberga.