Jātnieks Neretnieks zirgus saprot, nevis pakļauj

Komentāri

Kategorijas