Saknes debesīs. Jēzus

Ko mēs zinām par Jēzu, vai vispār to var definēt, nelietojot šabloniskus tekstus? Kāpēc ir grūti pieņemt, ka Jēzus, tāpat kā Dievs Tēvs, arī ir Dievs? Saruna ar Latvijas Kristīgās akadēmijas rektori Skaidrīti Gūtmani un Rīgas Arhidiacēzes palīgbīskapu Andri Kravali.

Komentāri

Kategorijas