Skolas neraujas piedāvāt vidusskolēniem dabas zinības

No nākamā gada vidusskolēni paši varēs izvēlēties mācību priekšmetus un jomas, ko apgūt padziļināti. Katrai skolai jāizvēlas vismaz divi virzieni, kādos specializēties. Kamēr izglītības politikas veidotāji cer un gaida, ka vidusskolas izvēlēsies popularizēt eksaktos mācību priekšmetus, starp skolām populārākā izvēle ir valodas un humanitārās zinātnes. Stāsta Vita Anstrate.

Komentāri

Kategorijas