Platību maksājumus saņem arī Liepājas pašvaldība

Liepāja ir vienīgā pašvaldība Kurzemē, kas no Lauku atbalsta dienesta šogad saņem Eiropas Savienības platību maksājumus par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu. Visas izmaksas, ko rada Liepājas ezera pļavu nopļaušana, šie maksājumi gan nesedz, tomēr pašvaldība apņēmusies iesākto darbu turpināt. Ezera otrā pusē – par Grobiņas novada pašvaldībai piederošajām pļavām platību maksājumus saņem nomnieks – zemnieku saimniecība, kas bioloģisko daudzveidību uztur ar savvaļas zirgu un govju ganāmpulkiem. Turpina TV Kurzeme.

Komentāri

Kategorijas