Aizputes novada skolēni bauda «Medus vasaru»

Lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaikus pārtrauc mācības un neiegūst izglītību, Latvijā jau trešo gadu tiek īstenota atbalsta programma «PuMPuRS». Tajā iesaistījušās ap 400 izglītības iestāžu. Taču svarīgi piederības sajūtu un pārliecību par saviem spēkiem saņemt arī no vienaudžiem, kopīgi darbojoties neformālā vidē. Aizputes novada skolēni brīvlaikā iesaistījušies jauniešu iniciatīvas projektā «Medus vasara». Turpina Aizputes tv.

Komentāri

Kategorijas