Deviņu absolventu sekmes liedz skolai paplašināties

Lai saņemtu aizdevumu Valsts kasē, no šā gada 15. aprīļa vispirms jāsaņem pozitīvs speciāli izveidotas komisijas atzinums. Vecumnieku novadam aizdevums nav piešķirts ne vidusskolas piebūves celtniecībai, ne divu citu novada skolu remontdarbiem. Iemesls esot nepietiekamie centralizēto eksāmenu rezultāti pagājušajā gadā. Turpina Zemgales TV

Komentāri

Kategorijas