Sibīrijas bērna stāsts

Tonakt liktenis ievilka smagu brūci tūkstošu un tūkstošu cilvēku sirdīs un dzīvē. 1941. gada 14. jūnijā pie daudzu durvīm pieklauvēja čekisti, un viņus, toreiz vēl mazus bērnus, kopā ar mātēm, tēviem, brāļiem, māsām un vecvecākiem sasēdināja lopu vagonos un aizveda uz Sibīriju. Tur daudzi kļuva par bāreņiem. Viena no tiem, kuriem bija jāiziet Sibīrijas Golgatas ceļš, bija maza meitene, vārdā Aīda.