Pašvaldību izpilddirektori – par zemes pārvaldību

Lai labotu savulaik zemes reformā pieļautās kļūdas, Zemes pārvaldības likumā izdarīti grozījumi. Taču, lai tos piemērotu realitātē, darba un neskaidrību vēl daudz. To Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē atzina izpilddirektori no dažādām Latvijas vietām. Vairāk – Skrundas TV.

Komentāri

Kategorijas