Krusts kā figūra ir vienkāršs, to veido vienkārši divas līnijas, kas krustojas

20. janvāra raidījumā „Saknes debesīs” videostāsts par krustu, kas sastopams dažādās kultūrās un savā izteiksmīgajā vienkāršībā ir apaudzis ar stāstiem, simboliem, nozīmi. Par krustu kā par nāves simbolu dažādās konfesijās un mākslas izteiksmes formu stāsta mākslas zinātniece Ilze Jakuša – Kreituse: „Krusts tiešā veidā reprezentē Kristu, kas ir Pestītājs un kurš pestīs to cilvēku dvēseles, kuru ķermeņi tiek guldīti zemē, kā mēs zinām pēc tradīcijas, pēc 40 dienām šī dvēsele dodas prom. Vienlaikus tas arī ir nāves simbols. Un cerības un augšāmcelšanās simbols tāpat.”

Komentāri

Kategorijas