Ielas garumā. Rīgas iela Bauskā. 2. daļa

Rīgas ielas otrā puse Skaistkalnes virzienā pagaidām vēl šķiet kā nabaga radiniece savai uzpostajai māsai. Vēsturiski šī Rīgas ielas daļa bijusi pat nozīmīgāka, jo tur atradās zirgu pasta stacija un Lodiņa alus fabrika, sinagoga un rituālā lopkautuve, veikali un frizētava, dzirnavas un trošu tilts. Plostnieku krodziņā brāļi Laivinieki esot sacerējuši populāro ziņģi «Tev nu, brālīt, nav par skādi iedzert glāzi limonādi». Daudz kas no pieminētās godības zudis karos un dzīves cīniņos, bet ielas «kanti» joprojām tur aušanas uzņēmums «Klippan - Saule» bijušajās dzirnavās, skaisti renovētā Bauskas pilsētas pamatskola un laikraksts «Bauskas Dzīve». Mūsu gide ir laikraksta žurnāliste Inga Muižniece, jo viņas ģimenes liktenis ir saistīts ar Rīgas ielu un redakciju. Gluži tāpat kā Sipenieku ģimenei, kura dzīvo Rīgas ielas vecākajā mājā ielas pašā tālākajā - t.s. «mellā gaiļa galā».

Komentāri

Kategorijas