Ielas garumā. Pils iela un Darba (Miljonu) iela

Pilsētas centrālās ielas - Pils ielas - vēsture arī tālākajā posmā ir visai dramatiska, jo 1940. gada 5. jūlijā liels ielas posms izdega. Cilvēku neuzmanības izraisītu postu uztvēra vējš un, pāri pakalniem traukdamies, padarīja vēl lielāku. Daudzas alūksniešu ģimenes palika ar to, kas mugurā, bet omulīgo starpkaru perioda pilsētiņu var aplūkot tikai bildēs. Lepnākie nami piederēja igauņiem un, piemēram, Loitu ģimenei pilnīgi izdega maiznīca ar visām kāzu tortēm. Tiesa, saglabājās Bībeles latviskotāja Ernsta Glika mācītājmuiža un viņa stādītie ozoli, baltvācu izcelsmes mežsarga un pilsētas patriota Borisa Krima celtā t.s. «lāčagalvas māja» ar īpašu aku pagrabā un Alūksnes ev.-lut. baznīca, kuras gailis ir labākais laika pareģis, tāds vietējas nozīmes Toms Bricis. Mūsdienās galvenajā ielā atrodas daudzas svarīgas iestādes, arī Latvijā vienīgais Bībeles muzejs un «Dzīpars», kurā noausti vidējās paaudzes deju kolektīva «Jukums» ziemas tautas tērpi. Tie ir izcili grezni un sarežģīti. 

Komentāri

Kategorijas