«Sistēmas bērni»: 2017. g. - 2019. g. padarītais

Šīs nedēļas «sistēmas bērnu» rubrikā atklātais diemžēl atkārtoti liek secināt, ka ārpusģimenes aprūpes centros bērniem nenodrošina pietiekamu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Arī psihoneiroloģiskās slimnīcas aizvien mēdz izmantot, lai sodītu nepaklausīgākos. Līdzīgi pārkāpumi aizvadīto nepilnu divu gadu laikā gan noslēgušies ar darba uzteikumiem vairākām amatpersonām, ierosināti vairāki kriminālprocesi. Par to vairāk pastāstīs kolēģe Vita Anstrate.

Komentāri

Kategorijas