PB: Latvijas trūcīgie nav profesionāli pabalstu saņēmēji

Latvijas trūcīgie nav profesionāli pabalstu saņēmēji, un 70 procentiem Latvijas ekonomiski aktīvās sabiedrības nav grūtību atrast pastāvīgu darbu. Tie ir daži secinājumi no milzīga pētījuma, ko aptuveni gada laikā izstrādājuši Pasaules Bankas pētnieki sadarbībā ar pašmāju ekspertiem. Pētījuma fokusā - bezdarba un nabadzības situācija Latvijā, kā arī tas, cik efektīvi valsts atbalsta pasākumi palīdz situāciju uzlabot

Komentāri

Kategorijas