2018. Latvijas hronika. Ivars Zviedris

Pagājušā gadsimta 70. gados pierobežas sovhozniekiem tika uzcelta daudzdzīvokļu silikāta ķieģeļu māja «Aizpurvītes». Tā atrodas ciematā Aizpurve, nomaļus no lieliem autoceļiem un blakus Krievijas robežai. Šajā mājā dzīvo kupla laucinieku ģimene,  kura mīl zirgus, slauc govis, gana vistas, skrūvē traktorus un mašīnas un dala pagalmu ar kaimiņiem.

Māja «Aizpurvītes», tās pagalms un cilvēki veido dzīvu «sovhoznieku laika» sociālu kultūras pieminekli. Pa pagalmu staigājošas vistas, pīles, suņi, zirgi un govis komplektā ar daudzdzīvokļu mājas mazajām kūtiņām un šķūnīšiem rada raibu gleznu, kas ir Latvijas hronikas neatņemama sastāvdaļa.

Komentāri

Kategorijas