Cilvēku tirdzniecības upuri – arī invalīdi un bērnunamu bērni

Valsts finansējuma trūkums ilgstošai sociālai rehabilitācijai, pārāk lēni tiesu procesi un nepilnības Latvijas likumdošanā ir galvenie iemesli, kas, pēc vairāku institūciju atzinuma, kavē sniegt pilnvērtīgu palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem. Šodien par aktualitātēm šajā jomā sprieda Liepājā izveidotā iniciatīvas grupa, kas jautājumus par palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem risina jau kopš 2003. gada. Turpina TV Kurzeme.

Komentāri

Kategorijas