Province. Tautas tērpēja

Liepājas Mākslinieciskās jaunrades centra „Vaduguns” noliktavas pārzinei Natālijai Līgutei jau 30 gadus ikdienas darbs ir šūšana, lāpīšana un gludināšana. Tas esot visai tīkams arods. Savulaik šis amats saucās vienkāršāk – tērpu pārzine, bet rūpe palikusi vecā – lai uz katru koncertu, lai tas būtu vēju pilsētā vai Dziesmu svētkos Rīgā, katrs dejotājs būtu godam ietērpts.

Komentāri

Kategorijas