Kultūršoks: «Ko īsti nozīmē tikumība izglītībā?»

Pēc diviem gadiem bērni skolās sāks apgūt jaunu, kompetencēs balstītu izglītības saturu. Tajā tiks ieviestas arī audzināšanas vadlīnijas, kas balstītas uz tradicionālām vērtībām un izstrādātas pēc tam, kad tika pieņemti t.s. tikumības grozījumi Izglītības likumā.

Citstarp, tās paredz orientēt bērnus uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības apzināšanos vērtību saglabāšanā, tautas ataudzē un valsts attīstībā, audzināt vinos izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās;

Izskan bažas, ka šīs vadlīnijas ierobežos jau tā nepietiekamo skolēnu izglītošanu seksualitātes un veselības jautājumos, kā arī cenzēs ar mākslu un kultūru saistīto mācību saturu. Ko īsti nozīmē tikumība izglītībā, mēģināsim noskaidrot šīs nedēļas raidijumā Kultūršoks.

Komentāri

Kategorijas