Pēta Ludzas igauņu un lībiešu valodu

Vairākus gadsimtus Ludzas apkārtnē dzīvojuši igauņi, kas runājuši paši savā īpašajā dienvidigauņu valodas izloksnē. Tagad vairs neviens šajā valodā nerunā, bet ir cilvēki, kas atceras atsevišķas frāzes. Lai pastāstītu par Ludzas igauņiem, kā arī agrāk Latvijā dzīvojušajiem lībiešiem, Ludzā tikās Igaunijas, Somijas un Latvijas pētnieki. Turpina Latgales reģionālā TV