Jūras grunduļu invāzija

Baltijas jūras piekrastē regulāri tiek veikta zivju daudzveidības apzināšana un uzskaite. Tiek izlikti speciāli tīkli un vilkti lomi, kas ļauj izdarīt secinājumus par zivju sugām un to izmaiņām. Viens no lielākajiem apdraudējumiem piekrastes ekosistēmai ir jūras grunduļi, kas pēdējos gados savairojušies. Vairāk par to – Aizputes TV.

Komentāri

Kategorijas