Ludzas novadā turpina ceļu pārbūvi

Trešdaļa Ludzas novada lauku ceļu, ko klāj grants segums, ir sliktā vai pat kritiskā stāvoklī. Tā kā lielāko daļu šo ceļu izmanto vietējie lauksaimnieki un uzņēmēji, kuru saimniecību attīstībai ir svarīga sakārtota ceļu infrastruktūra, pašvaldībā rasta iespēja ceļu remontdarbu veikšanai piesaistīt Lauku atbalsta dienesta finansējumu. Pašlaik ceļu remonts notiek piecos posmos dažādos pagastos. Vairāk – Latgales reģionālā TV